top of page

Wie verwerkt jouw gegevens?
BBK/Door Vriendschap Sterker B.V. is verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens. Het adres van BBK/Door Vriendschap Sterker B.V. is Haarlemmerstraat 124A, 1013 EX Amsterdam. Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar info@doorvriendschapsterker.nl of te bellen met 020 305 94 44.

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

 • We plaatsen je verhaal op de website https://www.duizendduurzamedoeners.nl/. 

 • We plaatsen je verhaal op de socialemediakanalen van Duizend Duurzame Doeners.

 • We benaderen je met nieuws over het platform en informatie over andere inspirerende initiatieven. Je kunt je hier op elk gewenst moment voor afmelden. 

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
We verzamelen gegevens die wij nodig hebben. Hierbij gaan we uit van het principe privacy by default. We vragen alleen naar die gegevens die echt van belang zijn. Hieronder staan de gegevens die we verzamelen.

 • Naam (alleen je voornaam wordt gepubliceerd)

 • E-mailadres

 • Leeftijd

 • Foto

 

Als je persoonlijke gegevens met ons deelt, behandelen wij deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken de gegevens voor gevraagde en relevante informatie, zoals onze nieuwsbrief en inspiratiemails. Door je gegevens met ons te delen ga je hiermee akkoord.

Aan wie geven wij jouw persoonsgegevens?
We gaan vertrouwelijk met je persoonlijke gegevens om. Je gegevens worden niet aan derden verkocht voor marketing of andere doelen. Alleen als we daartoe verplicht zijn op grond van de Nederlandse wetgeving delen we je persoonsgegevens met politie en justitie.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren je persoonsgegevens:

 • Zolang als we die nodig hebben voor alle activiteiten rondom Duizend Duurzame Doeners.

 • Zolang als we denken jouw relevante informatie te kunnen sturen. Als je je afmeldt voor onze nieuwsbrief, sturen we je geen nieuwsbrieven of andere mailings meer. Wel kan het voorkomen dat we om een andere reden contact met je opnemen. Wil je dat we je gegevens voorgoed verwijderen? Stuur ons dan een e-mail. Zie ook hieronder onder ‘rechten’.

Welke rechten heb jij?

 • Recht op inzage in je persoonsgegevens.

 • Recht op verbetering van je persoonsgegevens indien deze onjuist zijn.

 • Recht op verwijdering van je persoonsgegevens: je hebt recht op verwijdering van je persoonsgegevens wanneer het voor ons niet langer nodig is om deze te bewaren. Het kan nodig zijn om je gegevens te bewaren om jou onze producten en diensten te kunnen leveren, om aan te tonen dat je een overeenkomst met ons hebt gesloten en omdat dit vereist is in verband met wettelijke verplichtingen. We hanteren daarbij maximale bewaartermijnen.

 • Recht op overdracht van je persoonsgegevens.

 • Recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven) van BBK/Door Vriendschap Sterker.

 • Recht op beperking van verwerking van je persoonsgegevens: op jouw verzoek beperken we de verwerking van je persoonsgegevens als je verbetering van je persoonsgegevens hebt verzocht, bezwaar hebt gemaakt tegen deze verwerking, of deze onrechtmatig is en je toch de persoonsgegevens wenst te bewaren.

 

Je kunt bij ons altijd informeren wat er met je gegevens gebeurt. Of je beroepen op bovenstaande rechten. 
Je bereikt ons via info@doorvriendschapsterker.nl of 020 305 94 44.

Heb je een klacht en kom je er met ons niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het is daarom aan te raden dit statement regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacyverklaring

bottom of page